Over de Cultuurboot

Museum of podium bezoeken? Dan snel de Cultuurboot Amsterdam boeken!

Wilt u met de jongste groepen of juist met de mondige groep 8 naar een museum of theater? Is het openbaar vervoer een barrière en lijkt dat museum of podium ver weg?

In het schooljaar 2013-2014 biedt het Amsterdamse gemeentebestuur alle Amsterdamse basisscholen besloten vervoer naar  een veelheid van Amsterdamse culturele instellingen.

U kunt naar zeventien vaste culturele instellingen toe, of in overleg, naar een instelling naar keuze. Naast de zeventien kerninstellingen, kunt u afhankelijk van de door u gekozen leerlijn binnen het Basispakket, ook kiezen voor andere culturele bestemmingen binnen Amsterdam, zoals theaters en muziekpodia. Voordat scholen deze ritten kunnen boeken, is het van belang dat wordt getoetst of de culturele instelling met de boot kan worden bereikt en of er een educatief programma is.

Voor de aanvraag van ritten naar instellingen die buiten de kerninstellingen vallen gaat de voorkeur uit naar instellingen met een educatief programma en een erfgoedcollectie, of naar instellingen met een focus op erfgoed, muziek, beeldend onderwijs, literatuur of podiumkunsten. Individuele kunstenaars zijn uitgesloten als bezoeklocatie.

Per school zijn er op basis van het leerlingaantal per schooljaar een vast aantal ritten beschikbaar. De ICC’er op uw school en de directeur hebben een brief gekregen waarin het aantal ritten van uw school staat vermeld.

De kosten voor het gebruik van Cultuurboot worden gedragen door de gemeente Amsterdam. Voor scholen is de Cultuurboot dus volledig kosteloos. Het bezoek en het educatieve programma of de voorstelling zijn wél voor rekening van de school.  Als u niet meer van een geboekte rit gebruik wilt maken dient u 48 uur van te voren de boot te annuleren. Bij niet tijdig annuleren zijn wij helaas genoodzaakt  €50,- annuleringskosten in rekening te brengen.

U kunt als leerkracht, net als u anders doet, een educatief programma of voorstelling bij een culturele instelling boeken. De boot kunt u daarna los reserveren. Om het extra makkelijk te maken kunnen leerkrachten voor vragen over de boot en de voorwaarden van het bezoek drie dagen per week bellen met de helpdesk van de Cultuurboot Amsterdam.

Sommige scholen zijn hemelsbreed op minder dan 1 kilometer afstand van een culturele instelling gevestigd. In dat geval kunnen de klassen wandelend naar de instelling.Op de pagina’s met informatie per culturele instelling staat vermeld welke scholen op loopafstand zijn gevestigd.

Geef ruim baan aan cultuur en stap op de Cultuurboot!