Overige instellingen

Naast de kerninstellingen kunt u ook een overige instelling bezoeken. Aan overige instellingen kunt u alleen een bezoek brengen als het bezoek past in een door de school gekozen leerlijn in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Afhankelijk van de gekozen leerlijn binnen het Basispakket kunt u naar een veelheid van culturele bestemmingen binnen Amsterdam, zoals muziek- en danspodia en theaters. Voorwaarde is dat de instelling een educatief programma heeft met een focus op erfgoed, muziek, beeldend onderwijs, literatuur of podiumkunsten en bereikbaar is met de bus of boot. Individuele kunstenaars zijn uitgesloten als bezoeklocatie.

Neem bij een keuze buiten de kerninstellingen eerst contact op met de Cultuurbus. We toetsen met u of het bezoek in een bestaande- of op te stellen leerlijn past aan de hand van de informatie die uw school Mocca eerder heeft verstrekt over de disciplines die zijn gekozen voor de komende jaren.