Overige instellingen

Naast de kerninstellingen kunt u ook een overige instelling bezoeken. Aan overige instellingen kunt u alleen een bezoek brengen als het bezoek past in een door de school gekozen leerlijn in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Afhankelijk van de gekozen leerlijn binnen het Basispakket kunt u naar een veelheid van culturele bestemmingen binnen Amsterdam, zoals muziek- en danspodia en theaters. Voorwaarde is dat de instelling een educatief programma biedt met een focus op erfgoed, muziek, beeldend onderwijs, literatuur of podiumkunsten en bereikbaar is met de bus of boot. Individuele kunstenaars zijn uitgesloten als bezoeklocatie.

U kunt bij een keuze buiten de kerninstellingen contact opnemen met de Cultuurbus Helpdesk. We toetsen met u of het bezoek in een bestaande- of op te stellen leerlijn past aan de hand van de informatie die uw school Mocca eerder heeft verstrekt over de disciplines die zijn gekozen voor de komende jaren.

Cultuurbusvervoer naar de Veerdienst Amsterdam

In schooljaar 2018/2019 wordt de pilot voortgezet, met dien verstande dat pér school 2 Cultuurbusritten voor maximaal 100 personen gebruikt mogen worden voor vervoer naar de Veerdienst Amsterdam, indien een programma met bijbehorend lesmateriaal wordt geboekt bij Rijksmuseum Het Muiderslot. Voorwaarde is dat de aansluiting met leergebieden en/of leerlijnen voor cultuureducatie door de school expliciet wordt gemaakt. Voor meer informatie over de programma’s en de vaartijden kunt u de volgende websites raadplegen:

www.muiderslot.nl/onderwijs/

www.veerdienstamsterdam.nl/groepen/scholen