Overige instellingen

Naast de kerninstellingen kunt u ook een overige instelling bezoeken. Aan overige instellingen kunt u alleen een bezoek brengen als het bezoek past in een door de school gekozen leerlijn in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.

Afhankelijk van de gekozen leerlijn binnen het Basispakket kunt u naar een veelheid van culturele bestemmingen binnen Amsterdam, zoals muziek- en danspodia en theaters. Voorwaarde is dat de instelling een educatief programma biedt met een focus op erfgoed, muziek, beeldend onderwijs, literatuur of podiumkunsten en bereikbaar is met de bus of boot. Individuele kunstenaars zijn uitgesloten als bezoeklocatie.

U kunt bij een keuze buiten de kerninstellingen contact opnemen met de Cultuurbus Helpdesk. We toetsen met u of het bezoek in een bestaande- of op te stellen leerlijn past aan de hand van de informatie die uw school Mocca eerder heeft verstrekt over de disciplines die zijn gekozen voor de komende jaren.

Tevens bieden wij voor schooljaar 2017/2018 de mogelijkheid om éénmalig de Cultuurbus te reserveren voor vervoer van school naar de Veerdienst Amsterdam, indien een programma is geboekt bij Rijksmuseum Het Muiderslot. De Veerdienst Amsterdam voert de vaarten naar het museum gedurende het gehele schooljaar uit. Wij verbinden hieraan de voorwaarde dat er een educatief programma wordt geboekt bij het museum en gebruik wordt gemaakt van het gratis aangeboden lesmateriaal.

Het Muiderslot en de Veerdienst Amsterdam bieden dit schooljaar een aantrekkelijk tarief aan voor het museumprogramma inclusief de vaart!

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:

www.muiderslot.nl/onderwijs/

www.veerdienstamsterdam.nl/groepen/scholen